«Здорова дитина – найвищий показник якості дошкільної та загальної середньої освіти»

  
 
  В межах проведення Департаментом освіти Харківської міської ради щорічних підсумкових педагогічних заходів на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №168 відбулося секційне засідання за темою «Здорова дитина – найвищий  показник якості дошкільної та загальної середньої освіти».
  Методисти з психологічних служб, координатори шкіл сприяння здоров’ю методичних  центрів управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради ознайомилися з досвідом впровадження системи освітньо-просвітницьких, профілактичних заходів щодо попередження шкідливих звичок в учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
   У ході роботи секції учасниками були визначені проблеми та пріоритетні напрямки діяльності різних суб’єктів навчально-виховного процесу у забезпеченні якісного підходу в організації системи роботи, спрямованої на розвиток всебічного здоров’я дитини.
   Перед учасниками секції з доповіддю «Вплив навчального закладу на запобігання поширенню шкідливих звичок серед школярів» виступив Даниленко Г.М., доктор медичних наук, зав. відділом гігієни дітей шкільного віку та підлітків Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків АМН України, а також Тадіян С.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології ХНПУ ім. Г.С.Сковороди за темою «Психічне здоров’я як компонент всебічного розвитку дитини».
  
  Обговорення актуальних проблем надало можливості кожному учаснику усвідомити власну  роль  у реалізації поставлених завдань, що спрямовані на психічний та фізичний розвиток дитини. У пропозиціях до резолюції    визначено, що тільки об’єднання зусиль фахівців у сфері освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури та спорту, центрів по роботі з сім’ями та молоддю сприятиме вихованню в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.